World Autism Awareness Day

I anledning af World Autism Awareness Day 2021 afholdt FN et virtuelt møde, som blandt andet foregik i Studio 1B’s Eventstudie. Der var indlæg fra speakere forskellige steder på kloden og hele konferencen blev tekstet live undervejs så hørehæmmede også kunne følge med. Konferencen blev transmitteret på internettet og set af deltagere fra over 100 lande.